طرز تهیه گرانولا بار شیر عسلی

طرز تهیه گرانولا بار شیر عسلی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه تخم مرغ در اب هنگام جوشیدن ترک برندارد به ان مقداری سرکه سفید اضافه کنید
   پروین