طرز تهیه باسلوق دوشاب (شیره ی انگور) ارومیه

طرز تهیه باسلوق دوشاب (شیره ی انگور) ارومیه


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی میخواهید برای روکش کیک از فوندانت استفاده کنید اما وقت آماده کردن باتر کریم یا گاناش رو ندارید میتونید از پودینگ ها آماده که بدون حرارت آمده میشه استفاده کنید مقدار شیرش رو کمتر بریزید تا سفت تر بشه و برای آستر کشی استفاده کنید