طرز تهیه ** شیرینی سوئیسی(ماندل بولار) **

طرز تهیه ** شیرینی سوئیسی(ماندل بولار) **


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای درست کردن فالوده باید از نشتاته گل استفاده کرد میتوانید موادتان را از چرخ گوشت رد کنید تا موادتان یک دست شود