طرز تهیه 5 فینگر فود مخصوص مهمانی و تولد

طرز تهیه 5 فینگر فود مخصوص مهمانی و تولد


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی مقداری ماست رو از ظرف جدا می کنید برای اینکه مابقی آن آب نیندازد مقدار کمی نمک در آن بریزید و بقیه ماست را هم بزنید