طرز تهیه کوفته کبابKOFTA KEBAB

طرز تهیه کوفته کبابKOFTA KEBAB


راز آشپزی من راز آشپزی من
مربا رادر ظرف لعابی یا تفلون درست کنید به غیراز مربای به که باید درظرف مس سفید پخته شود موقع پختن مربا درب ظرف را نگذارید تا رنگ مربا تغییر نکندفقط در مورد مربای به درب ظرف بسته باشد تا رنگ مربا قرمز خوش رنگ شود .