فول گوبی ( گل کلم به سبک هندی )

فول گوبی ( گل کلم به سبک هندی )


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای گرفتن بوی بد سیرابی هنگام پختن وخوشمزه تر شدن آب آن پانزده الی بیست شاخه جعفری را بصورت دسته دورش را با نخ تمیز ببندید وبه همراه چندچوب دارچین درون قابلمه ریخته شود .