طرز تهیه ژیگو با سس سیر

طرز تهیه ژیگو با سس سیر


راز آشپزی من راز آشپزی من
ادویه خورشت قورمه سبزی باید در آخر مرحله ی پخت به آن اضافه شود
   عشق آشپزی