طرز تهیه سالاد ذرت ( ذرت سالسا)

طرز تهیه سالاد ذرت ( ذرت سالسا)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای زعفران خیساندن بجای آب جوش از یک تکه یخ استفاده کنید...
   Ali