طرز تهیه خوراک گوشت گوساله با سوپ

طرز تهیه خوراک گوشت گوساله با سوپ


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه دسر در ظرف مورد نظر راحت برگرده باید قالب رو خیس کنید و برای چند دقیقه در فریزر بذارید. آیا میدونید وقتی میخواهید دسر رو برگردونید باید ظرف مورد نظری که میخواهید دسر رو در اون برکردونید رو خیس کنید و بعد دسر رو برگردونید تا اگر دسر وسط ظرف نیفتاد، [...]