طرز تهیه ساندویچ گوشت با نان تاکو

طرز تهیه ساندویچ گوشت با نان تاکو


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای درسته بیرون آوردن گردو از پوست ، یک شب آن را در آب و نمک خیس کنید .