طرز تهیه خوراک گوشت کره ای

طرز تهیه خوراک گوشت کره ای


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی میخواهید چیزی رو با کره برشته کنید از کره خالص استفاده کنید یعنی کره رو آب کنید و بعد چربی های سفیدوجدا کنید