طرز تهیه کیک سیب زنجبیلی

طرز تهیه کیک سیب زنجبیلی


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی غذایی رو با کره سرخ میکنید،برای جلوگیری از سوختن کره هنگام سرخ کردن،یک قاشق مربا خوری روغن به آن اضافه کنید،چرا که از سوختن کره جلوگیری میکند.