طرز تهیه کوکی زغال اخته و جو دوسر با شکلات سفید

طرز تهیه کوکی زغال اخته و جو دوسر با شکلات سفید


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای پوست کندن هویج اول آن را داخل آب جوش بیاندازید بعد داخل آب سرد با این روش پوست هویج درسته جدا میشود