نکاتی که هنگام سرخ کردن غذا باید بدانید

نکاتی که هنگام سرخ کردن غذا باید بدانید


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه باقالا،نخود فرنگی،برگ مو داخل فریزر خوشرنگ بمانند آنها را بلانچ کنید یعنی 3دقیقه در آب در حال جوش بریزید و آبکش کرده بلافاصله در لگن بزرگ آب سرد که حاوی یخ فراوان است بریزید تا به سبیجات شوک وارد شود و آبکش کنید.