طرز تهیه خوراک مرغ ایتالیایی

طرز تهیه خوراک مرغ ایتالیایی


راز آشپزی من راز آشپزی من
من برای خوشمزه شدن نیمرو هام نمیذارم زرده صدمه ببینه یا اینکه روغن مستقیم بش برسه ، فقط یکم برای پخته تر شدنش با قاشق روغنو روی زرده میریزم، و برعکس، سفیده رو تا بشه میذارم روغن بش برسه و خوشمزه بشه ^_^