طرز تهیه سالاد گل کلم ایتالیایی(رژیمی)

طرز تهیه سالاد گل کلم ایتالیایی(رژیمی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه کتلت های تردی داشته باشید میتونید از پودر سوراخی در داخل مواد استفاده کنید.حتما امتحان کنید