طرز تهیه سوپ لپه

طرز تهیه سوپ لپه


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای درست کردن مرغ روی تکه های مرغ را با چاقو شیار می اندازم که سس به داخل مرغ نفوذ پیدا کنه و مزه بگیره
   پروین