طرز تهیه حلوای خرما

طرز تهیه حلوای خرما


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای ازبین بردن بوی زهم ماهی استفاده ازدوچاشنی رابه شماتوصیه میکنم البته ممکن جزوارکان تهیه غذاهای دریایی باشدسرکه وآبلیمو