طرز تهیه انچیلادای مرغ با سس سالسا ورده

طرز تهیه انچیلادای مرغ با سس سالسا ورده


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه چایتون خوش طعم وخوش عطر باشه کمی زعفران داخلش بندازین ولی نباید مقدارزعفران بیشتر باشه زیرا بیشتر بودن ان مضر است