طرز تهیه سس جعفری (مخصوص غذاهای دریایی)

طرز تهیه سس جعفری (مخصوص غذاهای دریایی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه خورشت فسنجان به روغن بیفتد هر نیم ساعت کمی آب سرد درون آن بریزید