طرز تهیه کسادیای سبزیجات (مکزیکی)

طرز تهیه کسادیای سبزیجات (مکزیکی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای سر نرفتن شیر مقداری روغن اطراف ظرف بمالید.
   فرهاد