چند نمونه تزئین هویج

چند نمونه تزئین هویج


راز آشپزی من راز آشپزی من
ادویه جات را دور از اجاق گاز و حرارت نگهداری کنید،گرما و رطوبت باعث از بین رفتن عطر ادویه میشود.