تزئین کیک به شکل اسب (آموزش تصویری)

تزئین کیک به شکل اسب (آموزش تصویری)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای درست کردن کوکو سیب زمنی به جای ابپز کردن سیب زمینی ان را خام خام رنده کنید.خیلی کم تر روغن رو به خودش میگیره