طرز تهیه نان به شکل خرگوش

طرز تهیه نان به شکل خرگوش


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوش رنگ تر شدن قرمه سبزی و اینکه ظاهر جا افتاده تری پیدا کنه. شنبلیله خشک رو مثل نعناع داغ درست کنین و ۵ دقیقه آخر به خورشتون اضافه کنین.