طرز تهیه تارت گوجه کدو

طرز تهیه تارت گوجه کدو


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه قارچای خوشمزه تری داشته باشید موقع سرخ کردن یکم بهشون آبلیمو اضافه کنید هم سفید میمونن هم خوشمزه تر میشن.....
   اکرم بانو