طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده ساده

طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده ساده


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه میخاین یه پیاز سرخ شده خوب عسلی داشته باشین باید پیازی که خردمیکنید نازک باشه وبعد اینکه درهنگام پخت کمی نمک به پیاز اضافه کنید ودرب ماهیتابه روبذارید وباحرارت متوسط سرخ کنید بااین روش بهترین پیازسرخ شده عسلی راخواهید داشت
   اسرا