طرز تهیه کاسه شیرینی

طرز تهیه کاسه شیرینی


راز آشپزی من راز آشپزی من
موقع آبکش کردن برنج ایرانی آبش رو دور نمیریزم و از آب برنج برای تهیه سوپ و آش استفاده میکنم هم مقویه و هم خوشمزه،اگه شما هم خواستید این کار و انجام بدید نمک برنج رو کم بریزید تا آب برج تون شور نشه یا هم که اگه آب برنج تون شوره به سوپ یا آشی که میخواید تهیه کنید نمک اضافه نکنید.