طرز تهیه دو پیازه (غذای شیرازی )

طرز تهیه دو پیازه (غذای شیرازی )


راز آشپزی من راز آشپزی من
رضایی پور : دل و جگر،سنگین و هضمشان سخت است. به‌گفته وی بهتر است دل گوسفند را در روغن کنجد خواباند و کباب کرد و کنار آن، از موادی چون آویشن، زیره، فلفل و گل‌پر استفاده کرد.