طرز تهیه کوفته اینه گل İNEGÖL KÖFTE

طرز تهیه کوفته اینه گل İNEGÖL KÖFTE


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای طعم دار کردن مرغ برای جوجه کباب از مایونز استفاده کنید بی نظیر میشه