طرز تهیه دمنوش زعفران

طرز تهیه دمنوش زعفران


راز آشپزی من راز آشپزی من
برنج راوقتی ابکش میکنید داخل ظرفی ابکش کنید وبزارید لعاب برنج ته نشین بشه سپس اب روی لعاب رادور ریخته وخودلعاب راداخل سوپ بریزید خصوصا سوپ جو بااین عمل نشاسته مفید برنج مجدا به چرحه تغذیه برمیگردد این نشاسته چاق کننده نیست