طرز تهیه شوکو بیس

طرز تهیه شوکو بیس


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه برنحمون خوب قد بکشه تو لحظه های آخر که میخوایم آبکش کنیم یک لیوان آب سرد بهش اضافه کنید