طرز تهیه شربت تخم شربتی

طرز تهیه شربت تخم شربتی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای از بین بردن بوی بد مرغ هنگام پخت,به آن مرزه و یا ترخون اضافه کنید و مطمئن باشید بوی بد از بین خواهد رفت