ژله نوشابه

ژله نوشابه


راز آشپزی من راز آشپزی من
در کرمانشاه برای مزه دار کردن کتلت از برگ آویشن خرد شده نه پودر شده استفاده می کنند و در کتلت قابل مشاهده است که بسیار غذا رو لذیذ میکنه...(-: