آشنایی بهتر با تخته آشپزی

آشنایی بهتر با تخته آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای این‌که ازروغن کمتری استفاده کنم ان را داخل اسپری های مخصوص اشپزی ریخته و درسرخ کردن مواد غذایی از اسپری روغن استفاده میکنم