طرز تهیه پلو اسپانیایی اروز تاپادو

طرز تهیه پلو اسپانیایی اروز تاپادو


راز آشپزی من راز آشپزی من
بهترین راه حل وا نرفتن کوفته اضافه کردن کمی سینه مرغ چرخ شده به آن است.