طرز تهیه سوپ ژولین

طرز تهیه سوپ ژولین


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر میخاهید اب انبه بگیرید اما انبه شما تو فریزره اون بیرون نذارین که باز بشه ببرین زیر شیر اب گرم تا 10 ثانیه بذارین بعد پوستش خیلی راحت درمیاد