آموزش تصویری خرد کردن مرغ

آموزش تصویری خرد کردن مرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر به هر دلیلی نتوانستید از گوشت قرمز استفاده کنید واز آهن آن بهره ببرید از لوبیا سبز استفاده کنید که مقدار آهن آن با گوشت برابری می‌کند.