طرز تهیه کاپ کیک های موکا با رویه کاپوچینو

طرز تهیه کاپ کیک های موکا با رویه کاپوچینو


راز آشپزی من راز آشپزی من
میتوانیم به جای پوست گرفتن سیر آن را در قوطی درب دار بیندازیم و درب قوطی را ببندیم و قوطی را انقدر تکان دهیم که پوست سیر از آن جدا شود و در اخر درب قوطی را باز کرده و سیر را از پوست ها جدا میکنیم. به همین راحت سیر پوست گرفته شد :)