طرز تهیه استیک شترمرغ

طرز تهیه استیک شترمرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر به غذا بیش از حد فلفل زده اید و خیلی تند شده است، چند دقیقه قبل از برداشتن از روی حرارت، آب یک عدد لیمو ترش تازه را در آن بریزید و خوب هم بزنید