طرز تهیه سس تارتار

طرز تهیه سس تارتار


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای کباب کوبیده گوشت باید چرب باشه دیگه نوع رژیمی نداریم، باید آبدار باشه پیاز را با رنده متوسط ریز رنده کنید و جز نمک چیز دیگه نمیزنم؛ اگه هم میترسید بریزه تو آتیش، دور سیخ نخ بپیچید با انگشت شست دست چپ سر نخ رو رو لبه گوشت بچسبونین بعد بادست راست سیخ را از پایین بسمت راست بپیچونین چند بار امتحان کنین امکان نداره خراب شه. رو ذغال کباب کنین و در ابتدا تند تند بچرخونین دیگه نمی افته.
   مهدی