طرز تهیه پیتزا میکر

طرز تهیه پیتزا میکر


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه خورش فسنجان شما به روغن بیفته بهتره که از گردوی تازه استفاده کنید نه گردوی مانده..