طرز تهیه آش جومخصوص به همراه نکات تغذیه درماه مبارک رمضان

طرز تهیه آش جومخصوص به همراه نکات تغذیه درماه مبارک رمضان


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه کیک بهتر پف کند سفیده و زرده را جدا کرده و هریک راجداگانه هم میزنم.هرچه سفیده خنک تر باشد بیشتر پف میکنه و هرچه زرده ها هم دمای محیط باشند بهتر است