طرز تهیه دولسه دلچه Dulce de leche

طرز تهیه دولسه دلچه Dulce de leche


راز آشپزی من راز آشپزی من
راز اشپزی من حس طعم شناسی است حسی که شاید هرکسی داشته باشد وقتی توانستیم ادویه هارو درک کنیم اشپزی کاملا راحت میشود اول اشپزی اما قنادی کلا هنر جدایی است