طرز تهیه خاکشیر با تخم شربتی یا تخم ریحان

طرز تهیه خاکشیر با تخم شربتی یا تخم ریحان


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای به روغن افتادن خورشت ده دقیقه قبل برداشتن از روی حرارت کمی به ان کره اضافه کنید