طرز تهیه پای گردو و کشمکش

طرز تهیه پای گردو و کشمکش


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوش رنگ ترشدن زعفران پس ازدم کردن داخلش چند تکه یخ بندازید