طرز تهیه تخم مرغ صبحانه به صورت مافین (با نان تست و تخم مرغ)

طرز تهیه تخم مرغ صبحانه به صورت مافین (با نان تست و تخم مرغ)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه بادمجان روغن زیادی نگیرد ب ان زرده تخم مرغ بزنید
   ملیکا