طرز تهیه ترشی آلبالو

طرز تهیه ترشی آلبالو


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه میخواهید بادمجان زیاد روغن نکشد یک حبه هنگام سرخ کردن سیر اضافه کنین.
   رویا