طرز تهیه شله زرد قالبی

طرز تهیه شله زرد قالبی


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی مقداری ماست رو از ظرف جدا می کنید برای اینکه مابقی آن آب نیندازد مقدار کمی نمک در آن بریزید و بقیه ماست را هم بزنید