طرز تهیه برنج لقمه ای بسیار مناسب برای سحری

طرز تهیه برنج لقمه ای بسیار مناسب برای سحری


راز آشپزی من راز آشپزی من
برا شستن مکروفرتون بهتره یک لیمو رو قاج کنید و روی قفسه های مکروفرتون بکشیدش