طرز تهیه پنگوئن های زیتونی در کنار ایگلو پنیر خامه ای

طرز تهیه پنگوئن های زیتونی در کنار ایگلو پنیر خامه ای


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه قبل از درست کردن پاپ کرن ،ذرت هارو ربع ساعت بریزید توی اب و بعد حدود24ساعت بذارید خشک بشه ظاهر بهتری پیدا میکنه.